Ga naar zoekveld

Hemelse Vader

Hemelse Vader, wij brengen U de eer, buigen ons samen voor uwe troon terneer. U bent de Koning, U zij de eer en kracht. Kom in uw glorie Heer, met uwe liefd' en macht. Zing Halleluja, Hij komt in heerlijkheid. Bestijg uw troon, Heer, U zij de heerlijkheid. Wij zijn de kind'ren van d' opgestane Heer. U bent de Koning en wij zingen U de eer. Nu en voor eeuwig bezingen wij uw macht. Jezus, de Koning die alles heeft volbracht. Jezus zal heersen nu in onze tijd. Jezus is koning nu en in der eeuwigheid.