Ga naar zoekveld

Hemelse Vader

Hemelse Vader, wij brengen U de eer, buigen ons samen voor uwe troon terneer. U bent de Koning, U zij de eer, de kracht, kom met Uw glorie Heer, met Uwe liefd' en macht. Vul heel de aarde met macht en majesteit, verdrijf het duister door uw aanwezigheid. Uw wil geschiede, ja vestig hier uw troon; vestig o Vader, uw rijk door uwe Zoon. Nu en voor eeuwig bezingen wij uw macht, Jezus, de Koning, die alles heeft volbracht. Jezus zal heersen ook nu in onze tijd, Jezus is Koning nu en in der eeuwigheid.