Ga naar zoekveld

Here Jezus om Uw woord

Here Jezus, om Uw woord, zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort, Uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven, hart en ziel en heel ons leven. Ons gevoel en ons verstand, zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als Uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten, moet Gij zelf in ons verrichten. O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen, tot de hemel door mag dringen.