Ga naar zoekveld

Het dorre land zal juichen

Het dorre land zal juichen en bloeien als een roos, ja, jubelend getuigen: Gods heil is eindeloos. Sterkt dan de slappe handen en maakt de knieën vast, want God verbreekt uw banden en Hij verlicht uw last. Uw ogen en uw oren uw mond zal opengaan, de doven zullen horen de blinden zien voortaan, de lamme zal dan springen, springen zoals een hert, wie stom is zal dan zingen dat hij genezen werd. Daar zal geen leeuw meer wezen, geen wild verscheurend dier, wie gaat heeft niets te vrezen, die wandelt vrij en fier. Zo zal het volk des Heren, zingend het hoogste lied. met vreugde wederkeren, want weg vlucht elk verdriet.