Ga naar zoekveld

Het kostbare kruis

Steeds als ik denk aan het kruis van mijn Heer Hoe Hij mijn zonden mee nam in’t graf. Heeft al het aardse geen waarde meer Acht ik verlies waar ik eens zo om gaf. Want het offer dat Hij bracht Toonde zijn liefd’ en genade voor mij En toen Hij uitriep: “Het is Volbracht” kocht Hij mijn ziel voor eeuwig vrij. Oh dat kostbare kruis Oh dat kostbare kruis Leg je leven aan de voeten van je Redder neer Oh dat kostbare kruis Oh dat kostbare kruis Kniel nu voor Hem neer En geef hem eer Met heel je hart. Zelfs als ik al mijn bezittingen gaf Dan was mijn offer nog te klein. De weg die Hij ging van de kribbe naar ’t graf Vraagt heel mijn hart en heel mijn zijn.