Ga naar zoekveld

Het zal zijn in het laatste der tijden

Het zal zijn in het laatste der tijden dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan dat de wegen er heen zullen leiden en de volken der aarde op weg zullen gaan om de rechten des Heren te leren zich tot God en elkaar te bekeren Als Jeruzalems tinnen gaan blinken en beschamen der bergen en heuvelen trots zal van Sion uit blijde weerklinken het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods tot bescherming van allen die leven staat de wet van Gods heil er geschreven En een smidse van 't huis onzes Heren maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht Niemand zal meer een wapen hanteren maar zij groeten elkaar in het heldere licht van de waarheid die eindelijk zal dagen over mensen van zijn welbehagen