Ga naar zoekveld

Hij is Koning en Heer

Heer en God, groot in macht wat is uw woning mooi Ik verlang om bij u te komen mijn hart en ziel roept uit naar u, naar u, mijn God die leeft De mus en de zwaluw, zie ze nestelen wat wordt hun woning mooi ook deze vogels mogen komen bij u o Heer, bij u o Heer mijn koning en mijn God U bent mijn koning en Heer U bent mijn koning en Heer Zalig zijn de mensen, die wandelen op uw wegen Die in de nacht van hun leven op u vertrouwen op u alleen U geeft krachten keer op keer zij zien u als hun heer U beschermt hen telkens weer U bent hun koning en Heer U bent hun koning en Heer U bent hun koning en Heer U bent hun koning en Heer Heer en God, groot in macht luister toch naar mijn gebed God van Jacob, bescherm ons Zie uit de hoge op ons neer Een dag in uw huis is mij meer dan duizend op een plaats waar men u niet kent waar men spot met uw naam en uw liefde niet verstaat geef vergeving Heer aan allen Heer die leven naar uw wil U bent voor hen een zon en schild U bent voor hen een zon en schild Een ieder die God vertrouwt vindt in hem een koning en Heer Hij is koning en Heer