Ga naar zoekveld

Hij is verheerlijkt

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog, ‘k zal Hem prijzen. Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt en ik verhoog zijn naam. Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand. Hemel een aard’ verheugen zich in zijn naam. Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog. Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog. Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed, 'k zal Hem prijzen. Machten en krachten verenigt uw stem, in een loflied voor de Heer! HIj overwon, Hij leeft en zal met ons zijn. Eer en aanbidt, de opstanding en het leven. Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed. Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.