Ga naar zoekveld

Hoe groot is uw trouw o Heer

Kom, zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal. Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed; Zijn Woord houdt eeuwig stand. Ja, uw Woord houdt eeuwig stand. Kom, zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal. Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed; Zijn Woord houdt eeuwig stand. Ja, uw Woord houdt eeuwig stand. De Hemel juicht, uw kerk getuigt: 'Groot is uw trouw, o Heer!' Van eeuw tot eeuw belijden wij: 'Groot is uw trouw, o Heer! Hoe groot is uw trouw, o Heer!' Alles verandert, maar U blijft gelijk; uw koninkrijk kent geen eind. En wat U beloofd hebt, dat zal U ook doen; Uw trouw is voor altijd. Wij vertrouwen U altijd. De Hemel juicht, uw kerk getuigt: 'Groot is uw trouw, o Heer!' Van eeuw tot eeuw belijden wij: 'Groot is uw trouw, o Heer! Hoe groot is uw trouw, o Heer!' Van generatie tot generatie nooit liet U ons in de steek. Gisteren en vandaag steeds dezelfde, die was, die is en die komt. De Hemel juicht, uw kerk getuigt: 'Groot is uw trouw, o Heer!' Van eeuw tot eeuw belijden wij: 'Groot is uw trouw, o Heer! Hoe groot is uw trouw, o Heer!' De Hemel juicht, uw kerk getuigt: 'Groot is uw trouw, o Heer!' Van eeuw tot eeuw belijden wij: 'Groot is uw trouw, o Heer! Hoe groot is uw trouw, o Heer!' Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam. Looft al wat ademt de Here. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam. Looft al wat ademt de Here. Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven. Heeft u in 't licht, als op adelaarsvleug'len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt. Hij heeft Zijn woord u gegeven. Lof zij de Heer, die uw huis en uw haard heeft gezegend. Lof zij de hemelse liefde die over ons regent. Denk elke dag aan wat Zijn almacht vermag. Die u met liefde bejegent. Lof zij de Heer, met de heerlijkste naam van zijn namen. Christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.