Ga naar zoekveld

Hoe groot zijt Gij - samenzangmedley

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering, de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam. Sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op Zich nam. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel, o Heer hoe groot zijt Gij. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. Uw vrede vult dit huis een glimp van heerlijkheid daalt in onze harten neer Vader, kom omarm wie naar U verlangt Uw geest daalt op ons leven neer en Uw liefdeslied vervult ons met aanbidding Uw geest getuigt in ons Verwelkomd en vernieuwd één gemaakt met U door het kruis dat ons verzoent Het hemelkoor verstilt als Uw zachte stem over onze levens zingt Uw genadelied vervult ons nu met dankbaarheid Uw geest getuigt in ons Wij zingen Abba Vader U bent hier bij ons Wij zijn uw zoons en dochters en uw liefde laat ons nooit meer los Wij zingen Abba Vader U bent hier bij ons Wij zijn uw zoons en dochters en uw liefde laat ons nooit meer los Waar U verschijnt wordt alles nieuw Want U bevrijdt en geeft leven Elke storm verstild door de kracht van Uw stem Alles buigt voor Koning Jezus U bent de held die voor ons strijdt U baant de weg van overwinning Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer Naam boven alle namen, Hoogste Heer Voor eeuwig is Uw heerschappij Uw troon staat onwankelbaar Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam Jezus, Overwinnaar De duisternis licht op door U De duivel is door U verslagen Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven! De schepping knielt in diep ontzag De hemel juicht voor onze Koning En de machten van de hel weten wie er regeert Naam boven alle namen, Hoogste Heer Voor eeuwig is Uw heerschappij Uw troon staat onwankelbaar Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam Jezus, Overwinnaar Voor eeuwig is Uw heerschappij Uw troon staat onwankelbaar Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam Jezus, Overwinnaar Voor eeuwig is Uw heerschappij Uw troon staat onwankelbaar Ongeëvenaarde kracht Ligt in Uw grote Naam Jezus, Overwinnaar Ongeëvenaarde kracht Ligt in Uw grote Naam Jezus, Overwinnaar (U bent) Jezus, Overwinnaar (U bent) Jezus, Overwinnaar