Ga naar zoekveld

Hoe groot zijt Gij

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering, de wereld zie die U hebt voort gebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. Ik prijs Uw grote naam, mijn Redder en mijn Heer, met heel mijn wezen geef ik U de hoogste eer. U bent zo liefdevol, zo machtig en zo goed, U bent de reden dat ik zing. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij.