Ga naar zoekveld

Hoor een heilig koor van stemmen

Hoor een heilig koor van stemmen staande aan de glazen zee halleluja, halleluja God zij glorie, zingen zijn Menigten die geen kan tellen als de sterren in hun glans psalmen zingend, palmen dragend in de hemel is een dans Ja, zij hebben overwonnen met uw kruis als hun banier volgend U in uw verzoening door de diepe doodsrivier Met uw lijden medelijdend medestervend in uw dood vonden zij het eeuwig leven en hun loon bij U is groot Nu omstraalt hen licht des hemels en de levensbron ontspringt waar zij juichen U ter ere waar hun koor uw glorie zingt Vrede is hun deel voor immer liefde is hun eeuwig recht alle waarheid zal het winnen en het blinkt van uw gezicht