Ga naar zoekveld

Hoor Gij ons aan

Hoor Gij ons aan! Wij heffen onze handen, kom Gij tot ons, neem onze offeranden, waarmee wij dankbaar voor U staan. In stil ontzag zijn wij voor U getreden. Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, waak met uw ogen nacht en dag! Gij spreekt ons aan, Ge hebt de mens verkoren: aan deze plaats doet Gij uw woorden horen, hier zijt Gij, want hier woont uw naam. O, antwoord Gij, als wij tezamen bidden, daal neder uit uw hoogte in ons midden! In uw vergeving wonen wij.