Ga naar zoekveld

Hoor hoor mijn ziel

Hoor, hoor mijn ziel, hoor om ons eng’len zingen! Met helder blij gezang en stil gebed, zijn dienaars die des Vaders’ troon omringen; altijd ook daar waar ik mijn schreden zet. Eng’len van Jezus houden de wacht; zingen hun welkom de pelgrims in de nacht. Zingt eng’len, zingt; Straks zult g’ons welkom heten, Omhoog waar ons de Hemel vreugde biedt; waar strijd en dood en rouw zal zijn vergeten; O, zingt ons van de Hemel in Uw lied. Eng’len van Jezus houden de wacht; zingen hun welkom de pelgrims in de nacht. Als soms op aard de wolken ’t licht verduistren, dan zien wij op tot Hem die ’t al gebiedt. Zijn eng’len zingen! Laat ons naar Hem luist’ren. De Heer is God, Hij doet de nacht te niet. Eng’len van Jezus houden de wacht; Zingen hun welkom de pelgrims in de nacht. Zingen hun welkom de pelgrims in de nacht