Ga naar zoekveld

Hoor ons loflied

Laat het feest zijn in de huizen, Mensen dansen op de straat, Als het onrecht buigt voor Jezus En het volk weer bidden gaat. In de bergen, door de dalen, Hoor ons loflied overal, In de hemel en op aarde, Als Uw glorie komen zal Laat Uw licht zien in het duister, Als wij buigen voor het kruis. Laat Uw heerlijkheid verschijnen In de wereld, in ons huis. In de bergen, door de dalen, Hoor ons loflied overal, In de hemel en op aarde, Als Uw glorie komen zal Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. In de bergen, door de dalen, Hoor ons loflied overal, In de hemel en op aarde, Als Uw glorie komen zal