Ga naar zoekveld

Hoor ons nu o Heer

Hoor ons nu, o Heer U komt de stilte toe. Hoor ons nu, o Heer, U komt de lofzang toe. Als de dagen zijn als avondschaduw, donkerheid vervult ons hart, dan mogen wij op U vertrouwen, U verlicht ons Heer, met Uw Geest. Heer, wij buigen ons met eerbied en ontzag. Heer, wij vragen U een licht te mogen zijn. Heer, vervul ons hart met liefde deze dag. Hoor ons nu, o Heer en maak ons rein. Als mijn hart is als een boom zonder water, vol van angst en vol van pijn, zal ik dorsten naar het levende water. Laat me groeien Heer, naar het licht. Laat me groeien Heer, naar het licht. Wij verlangen Heer, bij U te mogen zijn. Wij verlangen, Heer, naar U. Wij komen tot U.