Ga naar zoekveld

Hosanna in de hoge

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge Heer, ons hart is vol lof Wij verhogen uw naam. Wees verheven, o Heer mijn God, hosanna in de hoge Glorie, glorie glorie voor de Koning Glorie, glorie, glorie voor de Koning Heer, ons hart is vol lof Wij verhogen uw naam. Wees verheven, o Heer mijn God, glorie voor de Koning