Ga naar zoekveld

Hosanna

Hosanna, hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna, hosanna. Gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer. Hosanna, hosanna. Gezegend het komende rijk van onze vader David. Hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna, hosanna in de hoge, hosanna voor de Heer. Hosanna, hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. Hosanna voor de Heer, hosanna voor de Heer.