Ga naar zoekveld

Ik ben door U gevonden

Ik ben door U gevonden, nog voordat ik U zocht; lang voor wij zoeken konden, hebt Gij naar ons gezocht. Ik weigerde te leven, door U geliefd, bemind, het zoeken op te geven - te leven als Uw kind. Zo hebt Gij mij gevonden, toen ik niet langer vocht; nog voor wij zoeken konden, hebt Gij naar ons gezocht! Gij vraagt mij slechts te leven, door U geliefd - als kind, mijn zoeken op te geven; Heer, Gij zoekt mij - en vindt.