Ga naar zoekveld

Ik ben zo dankbaar

Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis. Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden. Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde, prijs de Heer, nu ben ik vrij. Ik ben zo dankbaar Heer voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heil’ge naam. En Heer, ik houd van U, want U hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden. Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, ook al was mijn zonde groot. Want Hij is niet lang in het graf gebleven. De dood kon onmoog'lijk Gods liefde verslaan. Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. Heel de schepping roept zijn naam. Ik ben zo dankbaar Heer voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heil’ge naam. En Heer, ik houd van U, want U hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij Ik ben zo dankbaar Heer voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heil’ge naam. En Heer, ik houd van U, want U hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij