Ga naar zoekveld

Ik bouw op U

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, ik bouw op U en ga in Uwe naam. Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, ik bouw op U en ga in Uwe naam. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning, ik bouw op U en ga in Uwe naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning, ik bouw op U en ga in Uwe naam. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, in rust met U die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, in rust met U die mij hebt voortgeleid.