Ga naar zoekveld

Ik geloof in God, de Vader

Ik geloof in God de Vader, die een bron van vreugde is, louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. Hij, de Koning van de kosmos, - het gesternte zingt Zijn eer -, heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer. Ik geloof dat mijn Verlosser, door de dood is heengegaan en op Pasen - God zij glorie -, uit het graf is opgestaan. Door het brood - dit is Mijn lichaam -, door de wijn - dit is Mijn bloed -, geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.