Ga naar zoekveld

Ik geloof in God de Vader

Ik geloof in God de Vader Die een bron van vreugde is louter goedheid en genade licht in onze duisternis Hij, de Koning van de kosmos het gesternte zingt Zijn eer heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer Ik geloof in Jezus Christus Die voor ons ter wereld kwam Zoon van God en Zoon des mensen goede Herder, Offerlam Door te lijden en te sterven groot is het geheimenis schenkt Hij mij het eeuwig leven dat uit God en tot God is Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan en op Pasen God zij glorie uit het graf is opgestaan. Door het brood dit is Mijn lichaam door de wijn dit is Mijn bloed geeft de Vredevorst mij vrede maakt Hij alle dingen goed