Ga naar zoekveld

Ik heb U lief, o mijn beminde

Ik heb U lief, o mijn beminde, die al mijn vreugd’ en sterkte zijt. Ik heb U lief, o welgezinde, wiens komst ik dag en nacht verbeid. Ik heb U lief, o schoonste licht, glans van Gods aangezicht. Ik heb U lief, o Gij mijn leven, vriend die mij trouw zijt tot het eind. Ik wil aan U mij overgeven, mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. Ik heb U lief, o kom dan, kom, Christus, mijn Bruidegom. Blijf, Heer, mij met Uw gunst genegen, dat ik niet weer verdwalen zal; houd Gij mijn voeten op Uw wegen, dan brengen zij mij niet ten val. O licht, dat op mijn leven viel, verlicht mij lijf en ziel.