Ga naar zoekveld

Ik hef mijn ogen - Psalmmedley

a. Ik hef mijn ogen, op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en aarde zijn ontstaan. Ik heb U nodig, God, want U bent al mijn hoop, U bent mijn kracht, mijn Heer. Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult, geef mij uw leven weer. U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en aarde zijn ontstaan. U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en aarde zijn ontstaan. Ik heb U nodig, God, want U bent al mijn hoop, U bent mijn kracht, mijn Heer. Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult, geef mij uw leven weer. Ik hef mijn ogen, op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? b. Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn Herder zal niet slapen. De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.