Ga naar zoekveld

Ik houd vast aan U

Het is snel gegaan, zoveel jaren achter mij, al heb ik soms gefaald, ‘k houd nog vast aan wat mijn vader zei. Over uw grootheid, uw majesteit, uw trouw en liefde, die ons nooit verlaat. Vaak voel ik het niet, maar wat het oog niet ziet, is mijn vaste grond, waarop mijn leven rust, ik houd vast aan U. Het woord dat open ging en ’t gebed dat steeds weerklonk. ‘k Hoor moeder nog, ze zingt, over daar zijn waar geen pijn meer is. En van uw grootheid, uw majesteit, uw trouw en liefde, die ons nooit verlaat. Vaak voel ik u niet, maar wat het oog niet ziet, is mijn vaste grond, waarop mijn leven rust, ik houd vast aan U. Wat mij toen is mee gegeven, heeft mijn weg bepaald. Ik houd vast aan U. Al voel ik vaak niet, maar wat het oog niet ziet, U geeft vaste grond, waarop mijn leven rust, ik houd vast aan U.