Ga naar zoekveld

Ik kniel aan Uwe kribbe neer

Ik kniel aan uwe kribbe neer o Jezus, Gij mijn leven Ik kom tot U en breng U, Heer wat Gij mij hebt gegeven O, neem mijn leven, geest en hart en laat mijn ziel in vreugd’ en smart bij U geborgen wezen Ik lag in donkerheid en nacht Gij waart mijn zon, mijn luister de zonne, die mij vrede bracht en redde uit het duister O Jezus, wil mijn zonneschijn mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn dan heb ik niets te vrezen Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen O zonlicht, mild en mateloos uw gloed heeft mij genezen O zon die door het donker breekt en ’t ware licht in mij ontsteekt hoe heerlijk zijn uw stralen.