Ga naar zoekveld

Ik kom met haast

Ik kom met haast', roept Jezus' stem, Hij heeft de dood verslagen. Nu zal al wie gelooft in Hem de kroon des levens dragen. Wijk niet van hem, hoor naar zijn stem reeds wenken ons van boven de scharen, die Hem loven Ik kom met haast, Ik kom, houd vast wat Ik u heb gegeven. Er blijft bij alle aardse last een open deur ten leven. Werp van u af wat Ik niet gaf, blijf u standvastig scharen bij wie Mijn woord bewaren.