Ga naar zoekveld

Ik mag hier aan uw kribbe staan

Ik mag hier aan uw kribbe staan, Heer Jezus, licht en leven. Ik draag U als geschenken aan wat Gij mij hebt gegeven. U zij mijn hart en ziel gewijd, mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. O, neem ze aan als gaven. Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren. Eer ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren. Voordat uw hand mij heeft gemaakt, werd Gij een kindje, arm en naakt, hebt Gij U mij gegeven. Te midden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen O zonlicht, mild en mateloos uw gloed heeft mij genezen. O zon, die door het donker breekt en 't ware licht in mij ontsteekt: Hoe heerlijk zijn uw stralen!