Ga naar zoekveld

Ik wil zingen van mijn Heiland

Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde, wondergroot, die Zichzelve gaf aan ‘t kruishout en mij redde van de dood. Zing, o zing van mijn Verlosser, met zijn bloed kocht Hij ook mij. Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. ‘k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op Zich nam mijn straf. Hoe in liefde en genade, Hij ‘t rantsoen gewillig gaf. Zing, o zing van mijn Verlosser, met zijn bloed kocht Hij ook mij. Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn, om mij ‘t leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn. Zing, o zing van mijn Verlosser, met zijn bloed kocht Hij ook mij. Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.