Ga naar zoekveld

Ik zag het nieuw Jeruzalem

Ik zag het nieuw Jeruzalem, dat uit de hemel kwam, de stad waar in weer klinkt de stem van God en van het Lam. De levensbomen lopen uit, staan elke maand vol vrucht: genezend groen dat daar ontspruit, waar elke vloek voor vlucht. Al wie God dient en Hem vereert die ziet zijn zonneschijn; zijn naam die alle zonde weert, zal op hun voorhoofd zijn. Wie diende, heerst nu mee met Hem de nacht verliest het pleit; uw licht, o stad Jeruzalem, is God, in eeuwigheid!