Ga naar zoekveld

Ik zag het nieuwe Jeruzalem

Ik zag het nieuw Jeruzalem dat uit de hemel kwam, de stad waarin weerklinkt de stem van God en van het Lam De volken komen in dat licht met al hun praal en pracht de poorten gaan er nooit meer dicht want nimmer is het nacht Een engel sprak: Kom mee ik toon u, helder als kristal het leven dat vanuit Gods troon als water stromen zal Al wie God dient en Hem vereert die ziet zijn zonneschijn zijn naam die alle zonde weert zal op hun voorhoofd zijn