Ga naar zoekveld

In Bethlehems stal

In Bethlehems stal lag Christus de Heer, in doeken gehuld, als kindje terneer. Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis, Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, die zondaren mint, zo nameloos teer, die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij, zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. Gods, voor de schuld der wereld geslacht, eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. Kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed, breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.