Ga naar zoekveld

In de Hemel is de Heer

In de hemel is de Heer en zijn glans is als kristal. Hij is de heilige van God en Hij heerst over 't heelal. Er is macht in zijn woord, als de waat'ren bruist zijn stem! Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van zijn trouw. En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan U is de eer en de lof, want U regeert! En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan U is de eer en de lof, want U regeert! Miljoenen in gereedheid staan de engelen om zijn troon, verbijsterend zijn sieraad en de schoonheid van zijn kroon. Er is macht in zijn woord, als de waat'ren bruist zijn stem! Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van zijn trouw. En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan U is de eer en de lof, want U regeert! En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan U is de eer en de lof, want U regeert! U regeert in onze harten; U regeert over 't heelal; U regeert in heel ons leven; U regeert overal! U regeert! U regeert! Overal! En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan U is de eer en de lof, want U regeert! En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan U is de eer en de lof, want U regeert!