Ga naar zoekveld

In de stad van Koning David

In de stad van koning David met een stal als onderdak, ziet een moeder naar haar kindje, liggend in een voederbak. 't Is Maria die ons bracht Jezus, in de winternacht. Hij die groot is en verheven is een pasgeboren Kind, is in hooi en stro gelegen, waar Hij dieren bij zich vindt. God, getrouw aan al de zijnen, wordt de kleinste van de kleinen. Jezus, blijf maar bij ons leven met Uw kinderlijke Geest. Doe ons danken, doe ons delen, voer ons naar Gods eeuwig feest. Kindje dat Maria baarde, maak het licht alom op aarde