Ga naar zoekveld

In de sterrenpracht zie ik zijn werk

In de sterrenpracht zie ik zijn werk. In de wind spreekt Hij met majesteit. Schoon Hij heerst over landen en zee. Wat is Hij voor mij? ‘k Wil verheerlijken zijn komst op aard, dat zijn naam hier wordt geopenbaard. Ja, Hij kwam en zett’ zijn volk gans vrij. Wat is Hij voor mij? Tot in g’loof mocht ik zien zijn gelaat. En ’k ervoer het wonder van zijn g’na Toen wist ik dat Hij was meer dan slechts een God die zorgt voor ons. Hij is zo wonderbaar, Hij wandelt ied’re dag nu aan mijn zij, immer wakend en behoedend mij. Helpt mij op zijn weg tot aan het eind. Hij’s al in al voor mij.