Ga naar zoekveld

In Jezus' naam

In Jezus' naam zijn wij bijeen, bewijzen Hem dank en eer en zo verbonden met elkaar aanbidden wij onze Heer. Wij heffen onze handen op verhogen Hem nu tezaam. Wij vinden zin voor ons bestaan in Jezus' naam. In Jezus' naam leef ik bevrijd door zijn gena mij betoond. In Jezus' naam ben ik vernieuwd doordat zijn Geest in mij woont. Hij droeg mijn schuld stierf ook mijn dood. 'k Bid dat ik Hem nooit meer beschaam. Ik vind de zin voor mijn bestaan in Jezus' naam. In Jezus' naam gaan wij op weg vertellen zijn liefde rond. In Jezus' naam, in woord en daad zodat zijn koninkrijk komt. Wij zijn vol hoop, want Hij reikt aan, al wat wij vragen in zijn naam. Wij vinden zin voor ons bestaan in Jezus' naam. Wij vinden zin voor ons bestaan in Jezus' naam.