Ga naar zoekveld

In stilte wilt Gij wonen

In stilte wilt Gij wonen – maar soms doet stilte pijn. Gij zoudt toch bij ons wonen en onze helper zijn? Waar is, o God, uw woning waar is uw hand, uw oog; zijt Gij wel onze koning? Gij zijt zo ver, zo hoog! In stilte wilt Gij wonen, verborgen in de nacht; de wolken zijn uw tronen daar zetelt Gij en lacht! Heer, God van alle goden, die hoog verheven zijt, hebt Gij ons dan ten dode getekend voor altijd? In stilte wilt Gij wonen, maar uit de duisternis zult Gij ons eenmaal tonen hoe licht uw luister is; in Christus is geschreven uw woord in vlees en bloed: licht, liefde, eeuwig leven – Hij maakt uw stilte goed.