Ga naar zoekveld

In zeven kleuren rijst omhoog

In zeven kleuren rijst omhoog een hemelpoort, een ereboog - de wolken wit, de hemel blauw: God blijft altijd de aarde trouw. Hier kust de boog van zijn verbond met zeven zegels onze grond; de Heer laat ons geen dag alleen, zijn trouw breekt door de wolken heen. Al vallen sterren, zon en maan, al rollen golven af en aan, de zee ligt in Gods rechterhand, zijn handpalm is ons vaderland. Al laait er in het laatste uur een wereldbrand, een zee van vuur, geen vlam doet deze boog vergaan - vast zal de nieuwe aarde staan!