Ga naar zoekveld

Jezus leven van mijn leven

Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven, in den bangsten zielenood, opdat ik niet hoop’loos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven. Duizend, duizend maal o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bitt're bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood, voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen; duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.