Ga naar zoekveld

Jezus, leven van mijn leven

Jezus, leven van mijn leven Jezus, dood van mijnen dood Die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood Opdat ik niet hoop’loos sterven maar Uw heerlijkheid zou erven Duizend, duizendmaal o Heer zij U daarvoor dank en eer Dank mijn Heiland voor Uw lijden voor Uw bitt’re bange nood voor Uw heilig biddend strijden voor Uw trouw tot in de dood voor de wonden U geslagen voor het kruis door U gedragen Duizend, duizendmaal o Heer zij U daarvoor dank en eer Duizend, duizendmaal o Heer zij U daarvoor dank en eer Duizend, duizendmaal o Heer zij U daarvoor dank en eer Duizend, duizendmaal o Heer zij U daarvoor dank en eer