Ga naar zoekveld

Jezus, mijn Heer, zal nooit mij begeven

Jezus, mijn Heer, zal mij nooit begeven, in angst en nood werd ‘k tot Hem gedreven. Hij schonk gena en maakte mij vrij, daarom behoor ik Hem. Daarom behoor ik Jezus, Hem ben ik toegewijd. Hij maakt bereid mij hier op aard’, voor d’ eeuw’ge heerlijkheid. ‘k Wist mij verloren in schuld en zonden, maar werd door Jezus’ liefde gevonden. Hij trok mij op uit schande en nood, daarom behoor ik Hem. Daarom behoor ik Jezus, Hem ben ik toegewijd. Hij maakt bereid mij hier op aard’, voor d’ eeuw’ge heerlijkheid. Vrede en vreugde vult nu mijn leven, steeds heeft de Heiland meer om te geven. ‘k Ben nu gered, maar ’t kostte Zijn bloed, daarom behoor ik Hem. Daarom behoor ik Jezus, Hem ben ik toegewijd. Hij maakt bereid mij hier op aard’, voor d’ eeuw’ge heerlijkheid.