Ga naar zoekveld

Jezus mijn Heiland

Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde, Gij kwam op aarde tot redding der wereld, om haar van zonde eeuwig te bevrijden, dank Here Jezus. Jezus mijn Heiland, groot is Uwe liefde, Gij gaf Uw leven ten prijs onzer zielen, dus is geen vijand nu ooit meer te vrezen, dank Here Jezus. Jezus mijn Heiland, leer ons U te kennen, leer ons te leven, te lijden, te wachten, om U voor eeuwig lof en eer te geven, dank Here Jezus.