Ga naar zoekveld

Johannes de Heer-medley

a. Daar ruist langs de wolken Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam, die hemel en aarde verenigt tezaam. Geen Naam is er zoeter en beter voor 't hart, Hij balsemt de wonden en heelt alle smart Kent gij, kent gij, die Naam nog niet die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied. b. Welk een vriend is onze Jezus Welk een vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan Welk een voorrecht dat ik door hem Altijd vrij tot God mag gaan Dikwijls derven wij veel vrede, Dikwijls drukt ons zonde neer Juist omdat wij ’t al niet brengen In ’t gebed tot onze Heer c. Als g’in nood gezeten Als g’in nood gezeten, Geen uitkomst ziet, Wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet Vrees toch geen nood, ’s Heren trouw is groot En op ’t nachtlijk duister, Volgt het morgenrood. Schoon stormen woeden, Ducht toch geen kwaad God zal u behoeden, Uw toeverlaat d. Veilig in Jezus ‘ armen Veilig in Jezus’ armen, Veilig aan Jezus’ hart Daar, in zijn teer erbarmen, daar rust van ziel van smart. Hoor, ’t is het lied der eng’len, Zingend van lefd en vree, Ruisend uit ’s hemels zalen, Over de glazen zee Veilig in Jezus’ armen, Veilig aan Jezus’ hart. Daar, in zijn teer erbarmen, daar rust van ziel van smart