Ga naar zoekveld

Johannes de Heer-medley

a. Tel uw zegeningen één voor één Tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze allen, noem ze één voor één en u ziet Gods liefde dan door alles heen. Tel uw zegeningen één voor één. Tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze allen, noem ze één voor één en u ziet Gods liefde dan door alles heen b. Ik wil zingen van mijn Heiland van Zijn liefde, wondergroot, die Zichzelf gaf aan het kruishout en mij redde van de dood. 'k Wil mijn geliefde Heiland prijzen, spreken van Zijn grote kracht. Hij kan overwinning geven over het kwaad met al haar macht. Zing, o zing van mijn Verlosser. Met Zijn bloed kocht Hij ook mij Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij Ik wil zingen van mijn Heiland hoe Hij leed aan al mijn pijn om mij 't leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn. Zing, o zing van mijn Verlosser Met Zijn bloed kocht Hij ook mij Aan het kruis schonk Hij genade droeg mijn schuld en ik was vrij. Zing, o zing van mijn Verlosser. Met zijn bloed kocht Hij ook mij. Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij c. Ik weet niet waarom Gods gena’ aan mij ook werd betoond en Hij mij, klein en zondig mens steeds zoveel liefde toont. Maar ik weet, in Wie ‘k geloofd heb en ben verzekerd: mijn Heer is machtig dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd tot die dag bewaard voor mij. Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn die Hij voor mij bereidt, welk kruis ik draag, voordat ik Hem zal zien in heerlijkheid. Maar ik weet, in Wie ‘k geloofd heb en ben verzekerd: mijn Heer is machtig dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd tot die dag bewaard voor mij. Maar ik weet, in Wie ‘k geloofd heb en ben verzekerd: mijn Heer is machtig dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd tot die dag bewaard voor mij. oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh oeh d. Al de weg leidt mij mijn Heiland wat verlangt mijn ziel dan meer Waarom zou ik aan Hem twijfelen die mij voorgaat keer op keer Zoete troost en zaal'ge vrede heb ik steeds op Zijn bevel. 'k Weet wat hier mij overkome: Hij maakt alle dingen wel. 'k Weet wat hier mij overkome: Hij maakt alle dingen wel Al de weg leidt mij mijn Heiland troost geeft Hij tot in de dood. Als ik zwak ben in beproeving sterkt Hij mij met 't hemels brood. Telkens als ik dreig te vallen en mijn ziel naar drinken smacht, geeft Hij mij het levend water en vernieuwt mijn levenskracht. Geeft Hij mij het levend water en vernieuwt mijn levenskracht. Al de weg leidt mij mijn Heiland door al 't aardse stormgebruis. En volkomen vreugde wacht mij in het zalig Vaderhuis. Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven aan Zijn voeten nederleg, zal mijn lied voor eeuwig wezen: "Jezus leidde mij de weg." zal mijn lied voor eeuwig wezen: "Jezus leidde mij de weg."