Ga naar zoekveld

'k Ben reizend naar die stad

'k Ben reizend naar die stad, waar Christus 't licht zal zijn, om eeuwig daar te zijn bij Hem, bevrijd van zorg en pijn. Geen smart meer daar omhoog, geen smart meer daar omhoog, God zelf wist daar de tranen droog, geen smart meer daar omhoog. Daar is geen dood, geen rouw, geen leed, geen zielsangst meer, maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel, daarboven bij de Heer. Geen smart meer daar omhoog, geen smart meer daar omhoog, God zelf wist daar de tranen droog, geen smart meer daar omhoog. Daar is de strijd voorbij, daar wacht de gloriekroon, daar vindt de ware strijder rust en God zelf is zijn loon. Geen smart meer daar omhoog, geen smart meer daar omhoog, God zelf wist daar de tranen droog, geen smart meer daar omhoog.