Ga naar zoekveld

‘k Geloof in God Hij is mijn eerste Vader

‘k Geloof in God Hij is mijn Vader almachtig Koning op zijn troon. Schepper van hemel en van aarde en in zijn eengeboren Zoon die ik als mijn Verlosser eer in Jezus Christus, onze Heer Die van de heil’ge Geest ontvangen als mens geboren uit een maagd onder Pilatus heeft geleden door onze schuld werd aangeklaagd Stierf aan het kruis, lag in het graf tot in de hel daalde Hij af ‘k Geloof dat Hij ten derden dage weer opgestaan is uit de dood, is naar de hemel opgevaren, zit aan de rechtehand van God, vanwaar Hij met bazuingeschal eenmaal ten oordeel komen zal