Ga naar zoekveld

'k Heb geloofd en daarom zing ik

'k Heb geloofd en daarom zing ik daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht, Lam Gods dat de zonde wegneemt, lam van God, voor ons geslacht Ja, 'k geloof en daarom zing ik daarom zing ik U ter eer, 's werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer. Zoon van God en Zoon van mensen, o kom spoedig in Uw kracht. op de hemelwolken weder. Kom Heer Jezus, kom, ik wacht