Ga naar zoekveld

Keerpunt

Vader in de hemel, hoor mijn bede aan. Nu ik in de drukte, bij U stil blijf staan. Vraag ik U te luist’ren, naar een jachtig woord, van Uw kind dat zo graag, bij Uw volk behoort. Heer, de mensheid haast zich, naar de toekomst toe, met versteende harten en van ’t wachten moe. Gaat met zonder U Heer, naar het eind der tijd, zonder echt te weten, waar het pad toe leidt. Ergens in die wereld, haast ook ik mij voort, wordt ook meegezogen, in hetgeen dat hoort. Daarom vraag ik U Heer, kracht om op te staan en geheel zelfstandig, Uw weg in te slaan.