Ga naar zoekveld

Kerstmedley

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning. Stille nacht, heilige nacht Davids Zoon, lang verwacht die miljoenen eens zaligen zal wordt geboren in Bethlehems stal Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer. Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, Woord dat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in, in het menselijk gezin. Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. Eer zij God die op de aarde, naar ons toe gekomen is. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs, geef in onze levensdagen, peis en vreê kyrieleis. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.